Býrak arzu objen seni Vogue Türkiye'ye taþýsýn!

Sizi ve giyiminizi tamamlayan en deðerli arzu objeniz ile çekilmiþ bir fotoðrafýnýzý paylaþýn, Vogue Türkiye'de yer alma þansýný ve Trendyol'dan hediye çekleri kazanma fýrsatýný yakalayýn.

ARA

Sen de fotoðrafýný yükle, Vogue Türkiye Aralýk sayýsýnda yer alma þansýný yakala.

- Fotoðrafýný yükle sitede yayýnlansýn.

- En fazla oyu al kazanma þansýný ikiye katla.

- Eklediðin resmi sosyal aðlarda paylaþ arkadaþlarýn sana destek olsun.

2342159224

Kampanya detaylarý için týklayýnýz!
(319) 821-1593 Facebook'ta Paylaþ! Twitter'da Paylaþ! Friend Feed'de Paylaþ!